Zbulo të panjohurën

Kështu verifikohen qytetarët e mërgatës nga KQZ

Kryetarja e KQZ-së tha se, deri më tani janë lajmëruar rreth 8 mijë qytetarë dhe të njëjtit janë verifikuar.


Po e shtypin numrin e secilit votues një nga një.

Zyrtarë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve po i verifikojnë, qytetarët me të drejtë vote që jetojnë në diasporë.

Atyre u kërkohen disa të dhëna për të vërtetuar të drejtën e votës.

Për këtë proces, KQZ i ka hapur 25 linja telefonike.

Ndërsa janë bërë publikë, numrat e telefonit përmes të cilëve i realizojnë thirrjet.

 

E në këtë qendër të thirrjeve, ka edhe prej qytetarëve në diasporë që nuk arrijnë të lajmërohen.